logo
Main Page Sitemap

Most viewed

Vi har selv leget med forskellige ordsammensætninger, siger Lena Gaarde, marketingchef i ikea dracula slott Danmark og fortsætter: det bliver spændende at se, om vi ender ud med et ord, som kan vinde indpas.Man får en komplet medieløsning, hvor der..
Read more
The sting: did gang really use a laser, phone and a computer to take the Ritz for.3m?"Update 16: State of casino på sjælland the Saloon Shipping Update #2 Super Russian Roulette: A New Party Game for the NES".The snake bet..
Read more

Museet liselund gammel slot


11.00,.30.
Langs havens stier og på de græsklædte skrænter gik Adam Oehlenschläger og Thorvaldsen rundt og Guldalderens malere tegnede skitser i haven.
Slot er åben for rundvisning fra.5 -.09 på flg.Avlsgårde målt i HTK, ejer, bemærkning 1850.94 htk -.95, kammerherin.Liselund gods er i 2014 ejet af aktieselskabet Liselund CO ApS.Liselund Gammel Slot blev i 2005 erhvervet af Kulturministeriet og fungerer i 2013 som museum.Rosenkrantz flyttede ind i den gamle hovedbygning, men ikke lang tid efter besluttede han, at der udlejning af slot skulle opføres en ny hovedbygning på Liselund.En institution, Liselund Gamle Slot, blev derfor oprettet under Undervisningsministeriet i 1938.
Haven er åben hele året.
Gårdens udvikling, luk gårdens udvikling Årstal, gårdstørrelse, mølleskyld i HTK, skovskyld i HTK.
Ring og reserver tid for rundvisning udenfor de anførte tider.
I sin tid som ejer af Liselund oplevede han, at det lotto onsdag resultat joker blev en byrde at bevare den gamle hovedbygning, som efter opførelsen af den nye hovedbygning var blevet indrettet som sommerbolig for især kunstnere og malere.
En fredfyldt lystejendom, som skulle placeres midt i den skønne natur.
Ejerhistorie, den jord, som herregården Liselund blev oprettet af, var oprindeligt krongods ligesom resten af Møn.
Parret var optagede af oplysningstidens frihedstanker.Ryttergodset blev inddelt i flere hovedgårdsparter, hvor Mathias Schmit købte den nordlige del af Klinteskoven samt Sømarke.Som krongods tilfaldt jorden nogle af Danmarks fornemste og mest magtfulde mænd som embedslen.I 1803 døde Pierre Antoine Gérard euro lotto app android Bosc de la Calmette, hvorefter sønnen Charles Reinhold Bosc de la Calmette overtog Liselund.Køberen af Liselund blev Frederik Raben-Levetzau-Huitfeldt, der boede på Liselund med hustruen Charlotta Emmerentia Rosenkrantz-Huitfeldt.Ved hjælp af dygtige arkitekter lykkedes det for Pierre Antoine Gérard Bosc de la Calmette at få opført en enestående ejendom, som senere blev kaldt Liselund Gammel Slot.Haven blev skabt som en scene for den store, vide verdens tanker og åndsliv.Pierre Antoine Gérard Bosc de la Calmette ejede i forvejen Calmettenborg, som han havde arvet efter sin fader, og han virkede i mange år som amtmand på Møn og Falster.Både Calmettenborg og Liselund måtte derfor sælges.Rosenkrantz' hustru Louise Rosenkrantz' søn, Fritz.V.C.I 1769 blev ryttergodset på Møn imidlertid afhændet for at skaffe midler til Kronen.Senere blev godset udlagt som ryttergods, hvilket betød, at jorden skulle bruges til at forsørge hærens rytterregimenter.Liselunds nye ejer ønskede at overlade de gamle bygninger samt parken og haven til en institution, som ville værne om stedet og give offentligheden adgang dertil.Mellem 1886 og 1887 blev den nye hovedbygning, Liselund Ny Slot, opført på Liselund ved arkitekt Philip Smidth, og samtidigt blev godset overtaget af Gottlob.Der er åbent i parken hele året.


Sitemap