logo
Main Page Sitemap

Most viewed

Lær mere om cookies, og hvordan du kan deaktivere dem.Gratis Hele 3 måneders webhotel gratis!Her er de fem til danskerne - og husk så at smile.Tilbud Minilease danske spil lotto euro en praktisk varevogn fra avis og betal kun 150./dag..
Read more
Tenemos un 85 de posibilidades de perder con la lotería así, en el niño, se triplica la cantidad destinada a los reintegros, y por tanto, un mayor pero no sólo la lotería del niño es mejor en términos de probabilidad..
Read more

Bonus på lønn


bonus på lønn

Noe av problemet er i hvilken grad man kan måle slotsferie nordsjælland verdiskapingen til den enkelte.
Hvorfor har dere valgt denne ordningen?
Bankene som har konsernbonuser trekker da heller ikke frem motivasjon som den viktigste årsaken.Flere banker er imidlertid fornøyd med ordningene, og det faktum at fire av seks banker har individuelle bonusordninger, må bety at det går an å lage ordninger som fungerer, mener Bragelien.Per og Pål som får utbetalt bonus i 2010, skal derfor få feriepenger av bonus i 2011.Mange opplever et slikt standpunkt som urimelig.Fordelen av gunstig lån gjennom arbeidsgiver må også innberettes i selvangivelsen.Hvorfor har dere disse tre ordningene?De ser at dette bidrar til å skape en mer lønnsom og solid bank i et langsiktig perspektiv, til glede for både kunder, ansatte, eiere og samfunn).For å få godt fornøyde bankkunder også i fremtiden, krever det at vi gir kundene de rådene som er best for kundene, uavhengig om dette innebærer kortsiktig dårligere inntjening for banken.
Bonusutbetalinger i løpet av året skal derfor som utgangspunkt medtas.
Derfor har vi også flere bonusordninger.
Dette kan for eksempel ansatte i bedriften RWE Dea Norge AS nyte godt.
Konsernbonusen har kanskje ingen direkte motivasjonseffekt, men den kan føre til mindre misnøye blant medarbeidere som ikke har individuell bonus.Bragelien registrerer at Handelsbankens ansatte trekker frem trivsel og trygghet når de omtaler bonusordningen.De lager ikke ordninger som passer til den situasjonen de er i og det de ønsker å oppnå.Bragelien forteller at det er vel dokumentert at ytre belønninger kan fortrenge indre motivasjon.Hun forteller at de ønsker å tilby sine ansatte langsiktige, forutsigbare og trygge ansettelsesforhold, og ser dette som en god måte å holde på sine dyktige medarbeidere.Er bonuser noe arbeidstagerne ønsker å ha?I enkelte tilfeller virker bonusordningene så destruktivt at de må stoppes etter kort tid.I den amerikanske verkstedkjeden Sears Auto Centers ble bonusutbetalinger knyttet opp mot antallet reparasjoner verkstedet utførte.Takket være solid verdistigning på Handelsbankens aksjer over år, vil en som har jobbet 40 år i banken kunne få over ti millioner kroner i tillegg til pensjon.Fraværet av individuelle bonuser og salgsmål er en del av bankens kultur, og Tjernsmo begrunnet det med at de ikke ønsker en kultur der kunderådgiveren skal ha incitament til å selge visse løsninger og produkter til kunden ut fra hva som er best for banken.

I tillegg betales det selvsagt inntektsskatt også av bonus.
Forholdet må likevel undergis konkret vurdering.
Jeg synes det er en veldig god ordning fordi det skaper incentiver til å tenke i den kollektive enden av innsatsskalaen, sier Grønlund.

Sitemap